Partnerzy projektu

Partner wiodący projektu:

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu (PL)

Działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu polega na upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, która obecnie realizowana jest w obszarach:

  • sportu dzieci i młodzieży (Igrzyska Szkół Wiejskich w grach zespołowych i lekkoatletyce, masowe imprezy sportowe – biegi przełajowe, uliczne, mitingi lekkoatletyczne, turnieje piłkarskie – Piłkarska Kadra Czeka, turnieje szachowe, akcje rekreacyjno-szkoleniowe „łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży „sportowe wakacje”),
  • sportu wysokokwalifikowanego (wspieranie wiodących klubów sportowych o strategicznym znaczeniu dla regionu - osiągających wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach sportowych; łucznictwo, zapasy, badminton, lekkoatletyka, kolarstwo, karate, jeździectwo, taekwondo, piłka nożna kobiet, hokej na trawie kobiet. Współorganizacja imprez sportowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim w wiodących dyscyplinach sportowych),
  • sportu osób niepełnosprawnych (organizacja Igrzysk - letnich i zimowych dla osób niepełnosprawnych – imprez integracyjnych z nastawieniem na aktywizację ruchową osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja wyjazdów osób niepełnosprawnych na Ogólnopolskie Igrzyska LZS, które biorą udział w konkurencjach bloku integracyjnego igrzysk,
  • sportu osób w wieku „senioralnym” (tworzenie grup treningowych „aktywny senior” prowadzących regularne zajęcia polegające na aktywności ruchowej osób w wieku 50+, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla seniorów w tym propagowanie Nordic Walking),
  • sportu masowego (pomoc i współfinansowanie festynów sportowych dla mieszkańców wsi organizowanych przez LZS-y – imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym mającym na celu aktywizacje sportową).

Gwarancją prowadzonej działalności jest jej stabilne finansowanie – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu na możliwie szeroką skalę uczestniczy w różnego rodzaju programach dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie. Poważny udział w finansowaniu zadań statutowych Zrzeszenia mają składki członkowskie. Ponadto Zrzeszenie korzysta ze środków unijnych – realizując projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu Pradziad. Przy organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych Zrzeszenie LZS pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Partnerzy projektu:

Základní škola Krnov (CZ)

Podstawowa Szkoła w Krnowie organizuje wiele imprez sportowych i kulturalnych. Szkoła realizowała czesko-polski projekt „Muzyka bez granic 2013” wspierany w ramach Euroregionu Pradziad (Ogólne wydatki projektu 154 018 CZK). Szkoła uczestniczyła też w projektach wspieranych Okręgiem Morawsko-śląskim, europejskim funduszem socjalnym, ministerstwem szkolnictwa itd. Szkoła dofinansowana jest z budżetu Miasta Krnowa i Ministerstwa Szkolnictwa.

Klub Českých Turistů Krnov (CZ)

Klub Czeskich Turystów w Krnovie swoją działalność opiera na organizacji imprez turystycznych mających charakter rekreacyjny. Działanie klubu skierowane jest zwłaszcza na piesze wycieczki po celach turystycznych. Klub dofinasowany jest zwłaszcza z opłat członków, darów od sponsorów i działań własnych. Klub organizuje wycieczki i regularne imprezy jak przykładowo Krnovská padesátka.

logo cz pl eu