Opis projektu

Projekt „Aktywność sportowa i turystyczna bez granic” (Sportovní a turistická aktivita bez hranic) CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001917 realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INNTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Partnerem wiodącym projektu jest: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu (PL).
Partnerem projektu są: Základní škola Krnov (CZ), KČT odbor Krnov (CZ).
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 10 kluczowych działań – będą to wspólne imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne.
Czas trwania projektu: 01.05.2019 r. – 31.03.2020 r.
Do poszczególnych kluczowych działań projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele innych organizacji sportowych i turystycznych z terenu województwa opolskiego oraz z Czech (powiat Bruntal i Jesenik).

logo cz pl eu